Hadya-yhteisöteatterihanke

Somalimaassa vuosina 2012-2013 toteutetun Hadya –yhteisöteatterihankkeen tavoitteena oli voimaannuttaa naisia kouluttamalla heistä yhteisöteatteriohjaajia.

Somalimaassa sukupuolten tasa-arvossa on paljon haasteita. Vaikka alueella vallitsee rauha, naisten mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskuntaan ovat heikkoja. Hankkeen koulutusten tavoite on tarjota naisille valmiudet ohjata erilaisia yhteisöteatterihankkeita, vetää toiminnallisia ryhmäkeskusteluja, tutkia todellisuutta draaman keinoin, tuottaa omaa teatteritoimintaa ja jakaa osaamistaan kouluttaen uusia vertaisryhmiä.

tama5 (1)

Hankkeessa koulutettiin 16 Hargeisan alueelta tulevaa 16-25-vuotiasta naista. Hankkeen koulutusten esityksiä seurasi useita satoja henkilöitä. Yleisömäärät ovat tärkeitä, sillä yhteisöteatterihanke pyrki tavoittamaan laajalti paikallisia yhteisöjä.

Yhteisöteatteriesitysten kautta naiset voivat ilmaista mielipiteitään ja ajatuksiaan sosiaalisista ongelmista. Esitysten aiheet käsittelivät myös haastavia aiheita kuten teiniraskauksia, naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja maastapakoa.

HADYA

Yhteisöteatterikoulutuksen saaneet naiset ovat päässeet näyttelemään muiden järjestöjen kautta toteutetuissa projekteissa, kuten vesi- ja sanitaatioesityksessä.

Hanketta rahoitti Suomen Ulkoasiainministeriö. Paikallinen pääkumppani oli Somaliland Culture and Sports Association SOCSA.