Osallistuva media – pilottihanke

Vuonna 2015 toteutettiin Osallistuvan median valtavirtaistaminen Somaliassa – pilottihanke.

Sen puitteissa valmennettiin ryhmä naisjournalisteja osallistavaan mediaseurantaan ja arviointiiin. Tehtiin Mogadishussa naisten radioaseman Aman       Radion kuuntelijaryhmien keskuudessa osallistavaa palautetutkimusta, jonka pohjalta radioasema kehitti ohjelmistoaan vastaamaan paremmin monimuotoisten yleisöjen mieltymyksiä ja tarpeita. Tutkimustoiminta jatkuu 2016.